سلام

د ټولو ملګرو او دوستانو په خدمت کی او زه هیله کوم چی تاسی هم له ماسره مرسته و کړی . وسلام په درناوی!

199 دینی سوالونه او جوابونه زیاد د حضزت محمد ((ص)) په باره کی

199سوال و جواب دینی

برای عاشقان دین معلم بشریت

و منجی دو عالم حضرت محمد مصطفی ((ص))

 

 

1- سوال :- اولین کسیکه در روز حشر داخل جنت میشود کی خواهد بود ؟

جواب :-ــــ منجی بشریت و سردار دو عالم حضرت محمدمصطفی "ص".

 

2- سوال :- نام آن پیامبران را ذکر نمائید که در مدت عمر خود ازدواج نکرده اند ؟

جواب :-ــــ حضرت یحیی <<ع>> و حضرت عیسی <<ع>>.

3-سوال:- انبیاء اولوالعزم چند نفر اند  نام بگیرید ؟

جواب :-ــــ پنج نفر اند : 1- حضرت نوح ، حضرت ابراهیم ، حضرت موسی ، حضرت عیسی <<ع>> و حضرت محمد<<ص>>.

 

4- سوال :- چند تن از پیامبران خداوند ((ج))  زنده به دستور الله ((ج)) به آسمان رفتند؟

جواب :-ــــ دو 2 تن : حضرت ادریس <<ع>> و حضرت عیسی <<ع>>.

 

5- سوال :- اولین کسیکه حضرت آدم <<ع>> را به دستور الله ((ج)) سجده کرده کی بود ؟

جواب :-ــــ حضرت جبرائیل <<ع>>.

 

6- سوال :- اولین مُبلغ در اسلام کی بود ؟

جواب :-ــــ حضرت مُصعب بن عٌمیر <<رض>>.

 

7- سوال :- ذبیح الله لقب کدام پیامبر است ؟

جواب :-ــــ حضرت اسماعیل <<ع>>.

 

8- سوال :- خلیل الله لقب کدام پیامبر است ؟

جواب :-ــــ حضرت ابراهیم <<ع>>.

 

9- سوال :- کلیم الله لقب کدام پیامبر است ؟

جواب :-ــــ حضرت موسی <<ع>>.

 

10- سوال :- مسیح الله و روح الله لقب کدام پیامبر است ؟

جواب :-ــــ حضرت عیسی <<ع>>.

 

11- سوال :- صفی الله و خلیفة الله لقب کدام پیامبر است ؟

جواب :-ــــ حضرت آدم <<ع>>.

 

12- سوال :- پدر ثانی << پدر دوم >> لقب کدام پیامبر است ؟

جواب :-ــــ حضرت نوح <<ع>>.

 

13- سوال :- حبیب الله و امین امت لقب کدام پیامبر است ؟

جواب :-ــــ حضرت محمدمصطفی " ص ".

 

14- سوال:- تورات شریف به کدام پیامبر نازل شد ؟

جواب :-ــــ حضرت موسی <<ع>>.

 

15- سوال:- حضرت آدم <<ع>> کدام سنگ را با خود از جنت به زمین آوردند ؟

جواب :-ــــ سنگ << حجرالااسود>> را که فعلاً در کنار کعبه نصب است .

 

16- سوال:- آن کدام تابعین بود که رسول الله ((ص)) نادیده صفتش را نمودند؟

جواب :-ــــ حضرت اویس قرنی << رح>>.

 

17- سوال:- نام پدر حضرت ابراهیم <<ع>> چه بود و کدام کسب را داشت ؟

جواب :-ــــ نامش آذر بود و کسب  بت تراشی و بت فروشی میکرد.

 

18- سوال:- حضرت اسماعیل <<ع>> در کدام شهر بزرگ شد ؟

جواب :-ــــ در شهر مکة المکرمه.

 

19- سوال:- در زمان فتح مکة المکرمه از دست بت پرستان تعداد لشکر اسلام چند نفر بود ؟

جواب :-ــــ تعداد شان ده هزار 10000 نفر بود.

 

20- سوال:- در زمان کدام یک از شاهان دولت اموی حضرت امام حسین <<رض>>  نواسه حضرت محمد((ص)) بشهادت رسیدند؟

جواب :-ــــ یزید پسر حضرت امیر معاویه <<رض>>.

 

21- سوال:- عمر ثانی <<عمر دوم>> لقب کی بود ؟

جواب :-ــــ عمر بن عبــــــــــدالعزیز <<رض>>.

 

22- سوال:- دندان رســـــــــول اکرم حضرت محمد مصطفی ((ص)) در کدام غزوه شهید شد ؟

جواب :-ــــ در غزوه اٌحــــــــــــــــــــــد.

 

23- سوال:- بیت المال مسلمـــــــــــــــــــــین در کدام سال و توسط کی تاسیس شد ؟

جواب :-ــــ در سال <<15>> هجری قمری توسط حضرت عمر فاروق <<رض>>.

 

24- سوال:- کدام بانو<<زن>> بود که حمل خود را نذر خدمت به دین خدا کرد ؟

جواب :-ــــ حنه زن عمران مادر حضرت بی بی مریم که ایشان نیز والده حضرت عیسی <<ع>> بودند.

 

25- سوال:- چرا حضرت ابراهیم <<ع>> را ابوالاانبیاء نامیده اند؟

جواب :-ــــ بخاطر یکه بسیاری از پیامبران را الله ((ج)) از اولاد و نسل ایشان برگزیده بود.

 

26- سوال:- چرا ابلیس یا شیطان حاضر نشد  حضرت آدم <<ع>> را سجده کند؟

جواب :-ــــ چون تکبر ، غرور و خود خواهی نمود و خود را از آدم <<ع>> برتر دانست .

 

27- سوال:- کدام پیامبر از الله ((ج)) خواست تا دیدارش را ببیند؟

جواب :-ــــ حضرت موسی <<ع>> .

 

28- سوال:- نام آن پیامبر را ذکر کنید که یهود و نصاراي آنها را پسران خدا میگفتند؟

جواب :-ــــ حضرت عیسی <<ع>> و حضرت عُزیر <<ع>>.

 

29- سوال:- یاران حضرت محمد مصطفی ((ص)) در صدر اسلام آیات قرآنکریم را بر روی چه چیز ها مینوشتند ؟

جواب :-ــــ بر روی برگ درختان خرما، تخته سنگهای نازک ، پوست درختان ، پوست حیوانات ،استخوانها ......

 

30- سوال:- با برکت ترین آیه قرآنکریم کدام است و اثرش چیست ؟

جواب :-ــــ آیة الکرسی میباشد << ابتداء جزء سوم >>  و اثر آن حفظ انسان از انحرافات و بیراه رفتن است .

 

31- سوال:- چرا سوره فاتحه را به این نام یاد کرده اند؟

جواب :-ــــ چون افتتاح و اغاز قرآنکریم با این سوره است .

 

32- سوال:- اولین نماز جنازه را حضرت محمد مصطفی ((ص)) به کی خواندند و در کدام سال بود ؟

جواب :-ــــ در شهر مدینة المنوره و در سال اول هجرت به حضرت اسعد بن زراره <<رض>> خواندند.

 

33- سوال:- شغل حضرت آدم <<ع>> در روی زمین چــــــــــــه بود ؟

جواب :-ــــ زراعت.

 

34- سوال:- نام شمشیر حضرت محمد مصطفی ((ص)) چه بود و مبارک آنرا به چه کسی تحفه دادند؟

جواب :-ــــ نام آن شمشیر ذوالفقار بود و مبارک آنرا به حضرت علی <<رض>> هدیه دادند.

 

35- سوال:- کدام صحابه به عنوان پسر خوانده حضرت محمد مصطفی ((ص)) لقب داده شده بود ؟

جواب :-ــــ حضرت زید بن حارث <<رض>>.

 

36- سوال:- کدام یک از دختران حضرت محمد مصطفی ((ص)) اجازه هجرت  به مدینة المنوره را نداشت؟

جواب :-ــــ حضرت زینب <<رض>> بود زیرا هنوز شوهرش ابوالعاص مسلمان نشده بود << در فتح مکه ایمان آورد >>.

 

37- سوال:- نام شتر حضرت محمدمصطفی ((ص)) چه بود ؟

جواب :-ــــ  .<<  قـــــــــــــصوه  >>

 

38- سوال:- نام ان گروه ده نفری از صحابه که رسول الله ((ص)) در دنیا برایشان مژده بهشت داده بودند چه بود ؟

جواب :-ــــ .<<عـــــــــــــــــــــشره المبشره >>

 

39- سوال:- آن کدام پیامبر است که در آخر زمان از آسمان بزمین میآید تا فتنه های روی زمین را پاک کند ؟

جواب :-ــــ حضرت عــــــــــــــــــــــــــــــیسی <<ع>>.

 

40- سوال:- نام پیروان حضرت موسی <<ع>> چه بود ؟

جواب :-ــــ اسرائیلی ، یهودی و موسی ای .

 

41- سوال:- نام پیروان حضرت عیسی <<ع>> چه بود ؟

جواب :-ــــ مسحیی ، نصاراي و عیسوی .

 

42- سوال:- آن کدام کتب آسمانی است که وقتی نازل شد تما کتابهای آسمانی مسوخ <<باطل>> اعلام شد .

جواب :-ــــ قرآنکریم.

 

43- سوال:- کدام سوره قرآنکریم است که با << بسم الله الرحمن الرحیم >> آغاز نشده و ندارد؟

جواب :-ــــ سوره براته <<توبـــــــــــــــــــــــــــــه>>.

 

44- سوال:- کدام یک از خلفاي راشدین خواهرش از خودش جلوتر مسلمان شده بود ؟

جواب :-ــــ حضرت عمر فاروق <<رض>>.

 

45- سوال:- قرآنکریم به فرمان چه کسی به شکل امروزی جمع آوري شد و در کدام سال بود؟

جواب :-ــــ به فرمان حضرت عثمان غنی <<رض>> در سال سی 30 هجری قمری .

 

46- سوال:- نام قدیمی شهر مدینةالمنوره چه بود ؟

جواب :-ــــ یثرب.

 

47- سوال:- از جمله یک لک و بیست وچهار هزار( 124000) پیامبر << کمیا بیش >> نام چند نفر شان در قرآنکریم ذکر شده است ؟

جواب :-ــــ نام بیست و پنج 25 پیامبر .

 

48- سوال:- داستان و قصه کدام پیامبر در قرآنکریم یکي از داستانهاي مهم و طولانی است ؟

جواب :-ــــ حضرت یوسف <<ع>>.

 

49- سوال:- هنگام نزول کدام سوره قرآنکریم هفتاد هزار فرشته آن سوره را همراهی میکردند؟

جواب :-ــــ سوره اِنعـــــــــــــــــــــــــــام.

 

50- سوال:- قرآنکریم چه کساني را جوانمـــــــــــــــــــــردان نام گذاسته است ؟

جواب :-ــــ اصحاب کهف را .

 

51- سوال:- کدام یک از سوره هاي قرآنکریم به قلب قرآن مشهور است ؟

جواب :-ــــ سوره یاسین .

 

52- سوال:- نام چند مسجد در قرآنکریم ذکر شده است ؟

جواب :-ــــ نام سه 3 مسجد << مسجد الحرام ، مسجد الااقصي ، مسجد اقباء >>

 

53- سوال:- کدام  امپراطوري جهان دین مسیحیت را در جهان انکشاف داد؟

جواب :-ــــ امپراطوری روم .

 

54- سوال:- نام آن پسر حضرت نوح <<ع>> که با کفار غرق شد چه بود؟

جواب :-ــــ کنعــــــــــــــــــــان .

 

55- سوال:- حضرت ابراهیم <<ع>> درسن چند سالگی  بت هاي نمرود و نمرودیان را نابود کرد ؟

جواب :-ــــ در سن شانزده سالگی .

 

56- سوال:- نمرود پادشاه ظالم عصر حضرت ابراهیم <<ع>> چگونه نابود گردید ؟

جواب :-ــــ توسط یک حیوان ضعیفی بنام << پشه >> که از جمله حشرات میباشد از بین رفت.

 

57- سوال:- حضرت اسماعیل <<ع>> در زمانیکه میخواست بفرمان پدرش قربانی شود چند سال عمر داشت ؟

جواب :-ــــ ایشان چهارده ساله عمر داشت .

 

58- سوال:- حضرت محمد ((ص)) در ابتداء ظهور اسلام به بمدت چند سال دین اسلام را بصورت مخفي تبلیغ نمودند؟

جواب :-ــــ بمدت سه 3 سال .

 

59- سوال:- در کدام سال زیارت کردن خانه کعبه بر بت پرستان و دیگر کفار ممنوع قرار داده شد ؟

جواب :-ــــ در سال دهم هجرت رسول الله ((ص)) .

 

60- سوال:- اولین شخصی که کلاه بر سر کرد کي بود ؟

جواب :-ــــ حضرت شیث <<ع>>.

 

61- سوال:- اولین شخصی که کفش بر پاي  خود نمود کي بود ؟

جواب :-ــــ حضرت شیث <<ع>>.

 

62- سوال:- اولین شخصیکه توسط قلم خط نوشت کي بود ؟

جواب :-ــــ حضرت ادریس <<ع>>.

 

63- سوال:- اولین شخصیکه خیاطی کرد و نیز لباس دوخته را پوشید کی بود ؟

جواب :-ــــ حضرت ادریس <<ع>>.

 

64- سوال:- اولین شخص و پیامبري که در مقابل مفسدین فی الارض ، فی سبیل الله مسلح شد و جهاد کرد کي بود ؟

جواب :-ــــ حضرت ادریس <<ع>>.

 

65- سوال:- اولین پیامبریکه امتی اش از نافرمانی الله ((ج)) در دنیا به عذاب گرفتار شدند کدام پیامبر بود ؟

جواب :-ــــ حضرت نوح <<ع>> .

 

66- سوال:- اولین شخصي که کشتی ساخت کي بود ؟

جواب :-ــــ حضرت نوح <<ع>> .

 

67- سوال:- اولین شخصي که مهمانداري را رایج  داد کي بود ؟

جواب :-ــــ  حضرت ابراهیم <<ع>>.

 

68- سوال:- اولین شخصیکه دندانهایش را مسواک زد کي بود؟

جواب :-ــــ  حضرت ابراهیم <<ع>>.

 

69- سوال:- اولین شخصیکه ناخن هاي دستش را گرفت کي بود ؟

جواب :-ــــ  حضرت ابراهیم <<ع>>.

 

70- سوال:- اولین شخصیکه در روز قیامت از امت حضرت محمد مصطفی ((ص))  وارد بهشت میشود چه کسي است ؟

جواب :-ــــ حضرت ابوبکر صدیق <<رض>> .

 

71- سوال:- اولین شخصیکه محبس و زندان را در اسلام تاسیس کرد کي بود ؟

جواب :-ــــ ولید بن عبدالملک .

 

72- سوال:- اولین زنیکه بین صفا ومروه طواف و سعی به عمل آورد کی بود ؟

جواب :-ــــ حضرت بي بي هاجره مادر حضرت اسماعیل <<ع>>.

 

73- سوال:- اولین شخصیکه ملقب به قاضي القضات شد کی بود ؟

جواب :-ــــ امام ابو یوسف شاگرد ارشد امام ابو حنیفه <<رح>>

 

74- سوال:- اولین شخصیکه در منزل شخصي خود براي اداي نماز مسجدي درست و اعمار کرد کی بود؟

جواب :-ــــ حضرت عمار بن یاسر <<رض>>.

 

75- سوال:- اولین شخصیکه لباس کنوني  علماء را طرح کرد کی بود ؟

جواب :-ــــ امام ابو یوسف شاگرد ارشد امام ابو حنیفه <<رح>>

 

76- سوال:- اولین چیزي که حضرت جبرائیل <<ع>> برای نبی اکرم حضرت محمدمصطفی ((ص)) تعلیم داد چه بود ؟

جواب :-ــــ طریقه وضوء گرفتن .

 

77- سوال:- اولین شخصیکه انسان کشی را در دنیا رایج کرد کی بود ؟

جواب :-ــــ قابیل پسر حضرت آدم <<ع>>.

 

78- سوال:- بزرگترین دختر حضرت محمد مصطفی ((ص)) چه نام داشت ؟

جواب :-ــــ حضرت زینب <<رض>>.

 

79- سوال:- تنها نام آن عمه رسول الله ((ص)) که ایمان آورد چه بود ؟

جواب :-ــــ حضرت صفیه <<رض>>.

 

80- سوال:- روزیکه رسول الله ((ص)) وارد شهر مدینه المنوره شدنددر خانه کدام انصار مسکن گزیدند؟

جواب :-ــــ در خانه ابو ایوب انصاري <<رض>>.

 

18- سوال:- در سن چند سالگی حضرت محمدمصطفی ((ص)) پدر، مادرش و پدر کلان آنحضرت  وفات یافت ؟

جواب :-ــــ پدرمحمد((ص))  قبل از تولد وفات یافت و مادرش در سن 6 شش سالگی و پدر کلان آنحضرت ((ص)) در سن 8سالگی وفات یافت.

 

82- سوال:- اولین نماز یکه براي مومنین فرض گردید کدام نماز بود ؟

جواب :-ــــ نماز پیشین << ظهر >>.

 

83- سوال:- آیا آنحضرت ((ص)) در دوران حیات حضرت خدیجة الکبراء <<رض>> بدیگر زنی پیشنهاد نکاح را نموده بودند ؟

جواب :-ــــ نخیر " تا زمانیکه حضرت خدیجة الکبراء <<رض>> حیات داشتند مبارک با زن دیگري عقد نکاح نکردند.

 

84- سوال:- آن سالیکه حضرت خدیجة الکبراء <<رض>> و ابو طالب کاکاي مبارک وفات یافتند چه نام گذاشته شد ؟

جواب :-ــــ سال عام الحزن << سال غم>> نام گذاشته شد .

 

85- سوال:- حضرت محمد مصطفی ((ص)) دارای چند دختر بودند؟

جواب :-ــــ دارای چهار دختر << حضرت زینب ، حضرت رقیه ، حضرت ام الکثوم و حضرت فاطمه <<< رض >>>  >> .

 

86- سوال:- مشوره ای کندن خندق را در غزوه  خندق را کدام صحابه به رسول الله ((ص)) پیشنهاد داده بوده ؟

جواب :-ــــ حضرت سلیمان فارسی << رض >>

 

87- سوال:- آخرین غزوه و جنگ  رسول الله ((ص)) رویا روي با کفار کدام بود ؟

جواب :-ــــ غزوه تبوک بود << این جنگ با رومیان که اکثر شان نصراني بود وقوع پیوست >>.

 

88- سوال:- نماز جنازه چند تکبیر دارد ؟

جواب :-ــــ چهار تکبیر دارد .

 

89- سوال:- در قرآنکریم چند سجده تلاوت آمده است ؟

جواب :-ــــ چهارده سجده آمده است .

 

90- سوال:- در غسل چند چیز فرض است نام بگیرید؟

جواب :-ــــ سه چیز << آب در بینی انداختن ، آب در دهن انداختن ، آب بر تمام بدن ریختن >>.

 

91- سوال:- نماز جمعه بر کدام اشخاص فرض نمیباشد ؟

جواب :-ــــ بر << مریض ، نابینا، پرستار لنگ ،شل ، بچه نابالغ ،زن .....>>.

 

92- سوال:- استنجاء به کدام دست باید کرد ؟

جواب :-ــــ به دست چپ زیرا با دست راست مکروه است .

 

93- سوال:- صحابه به چه کسی گفته میشود /

جواب :-ــــ به کسی گفته میشود که حضرت محمد((ص)) را ملاقات کرده و در حالت ایمان وفات نموده باشد.

 

94- سوال:- تابعي به چه کسی گفته میشود ؟

جواب :-ــــ به کسی گفته میشود که صحابه را ملاقات کرده باشد و در حالت ایمان وفات نموده باشد.

 

95- سوال:- تبه تبعي به چه کسی گفته میشود ؟

جواب :-ــــ به کسی گفته میشود که تابعي را ملاقات کرده باشد و در حالت ایمان وفات نموده باشد.

 

96- سوال:- واقعه معراج رسول الله ((ص)) چند مرتبه در قرآنکریم ذکر شده است ؟

جواب :-ــــ سه مرتبه . << سوره بقره ، سوره /اسري ، سوره النجم >>.

 

97- سوال:- مشهور ترین کاتبان و نویسندگان قرآنکریم در عصر رسول الله ((ص)) چه کسانی بودند ؟

جواب :-ــــ حضرت عثمان ، حضرت علی ، حضرت معاویه ، حضرت ذید بن ثابت <<رض>> .

 

98- سوال:- نخستین کسی که گناه را در عالم بوجود آورد کی بود ؟

جواب :-ــــ شیطان رنده شده مردود.

 

99- سوال:- نماز جنازه در اسلام چه حکمي دارد ؟

جواب :-ــــ نماز جنازه فرض کفایه است .

 

100- سوال:- فرض کفایه چه گونه فرضی است ؟

جواب :-ــــ آن فرضیست که اگر یکتعداد مردم آنرا آنجام دهند از گردن دیگران خلاص و ساقط مشوند.

 

101- سوال:- دین مبین اسلام پنج 5 ستون اصلی دارد آن ستون ها را بیان کنید ؟

جواب :-ــــ آن پنج 5 ستون << 1- کلیمه طیبه 2- نماز 3- روزه 4 - زکوة 5- حج خانه خدا >>.

 

102- سوال:- کدام آیه از قرآنکریم سرور و آقاي آیات است ؟

جواب :-ــــ آیة الکرسی << جزء سوم >>.

 

103- سوال:- نزول قرآنکریم به مدت چند سال طول کشید ؟

جواب :-ــــ به مدت << بیست و سه سال طول کشید >> .

 

104- سوال:- کتابی که الله ((ج)) به حضرت داود <<ع>> وحي کرد چه نام داشت ؟

جواب :-ــــ زبور شریف .

 

105- سوال:- به کدام سوره قرآنکریم سوره پیامبر گفته میشود؟

جواب :-ــــ سوره تحریم که شصت و ششمین سوره قرآنکریم است .

 

106- سوال:- تنها زنیکه نامش در قرآنکریم ذکر شده است چه نام دارد ؟

جواب :-ــــ حضرت بی بی مریم مادر حضرت عیسی <<ع>>.

 

107- سوال:- قرآنکریم از مرد مومین یاد کرده است که همسرش کافر بود ، آن دو را نا بگیرید ؟

جواب :-ــــ حضرت لوط <<ع>> و همسرش .

 

108- سوال:- قرآنکریم از مرد مومین یاد کرده است که پسرش کافر بود ، آن دو را نا بگیرید ؟

جواب :-ــــ حضرت نوح <<ع>> و پسرش کنعان .

 

109- سوال:- قرآنکریم از پسر مومنی یاد کرده است که پدرش کافر و بت پرست بوده آن دو را نام بگیرید ؟

جواب :-ــــ حضرت ابراهیم <<ع>> و پدرش آذر که بت فروشی میکرد.

 

110- سوال:- قرآنکریم از زن مومنی یاد کرده است که شوهرش کافر بوده آن دو را نام بگیرید .

جواب :-ــــ حضرت آسیه و همسرش فرعون که ادعاي خدائی میکرد .

 

111- سوال:- پنج 5 سوره قرآنکریم را نام بگیرید که دارای نام انبیاء <<ع>> باشد ؟

جواب :-ــــ سوره هاي << یونس ، هود ، یوسف ، ابراهیم ، محمد>> .

 

112- سوال:- سوره ای که سبب جاری شدن اشک از چشمان نجاشی پادشاه حبشه و کشیشانش شده کدام بود ؟

جواب :-ــــ سوره ای << مریم >> که در وصف حضرت عیسی <<ع>> است .

 

113- سوال:- سوره ای که سبب مسلمانی شدن حضرت عمر فاروق << رض>> کدام بود ؟

جواب :-ــــ سوره << طه >> .

 

114- سوال :- نام وزیر فرعون که در قرآنکریم آماده است چه بود ؟

جواب :-ـــــــهامان بود .

 

115- سوال:- کدام سوره قرآنکریم است که بنام مرد صالحی نام گذاری شده است ؟

جواب :-ــــ سوره لقمان که << سی ویکمین سوره قرآنکریم است>> .

 

116- سوال:- در آیه آخر کدام سوره قرآنکریم از چهارده نام زیبای الله ((ج)) یاد شده است ؟

جواب :-ــــ سوره حشر آیات << بیست وسه 23 و بیست وچهار 24 >> .

 

117- سوال:- سوره های مکی طولانی تر اند یا سوره های مدنی ؟

جواب :-ــــ سوره های مدنی طولانی تر اند از سوره های مکی .

 

118- سوال:- نام ماه مبارک رمضان چند بار در قرآنکریم ذکر شده است ؟

جواب :-ــــ یک بار .

 

119- سوال:- کتاب آسمانی که الله ((ج)) به حضرت عیسی <<ع>> نازل کر چه نام داشت ؟

جواب :-ــــ انجیل شریف .

 

120- سوال:- کوتاه ترین سوره قرآنکریم کدام سوره است ؟

جواب :-ــــ سوره کوثر << جزء/سی >> .

 

121- سوال:- اصحاب کهف بعد از مدت چند سال به دستور الله ((ج)) دوباره در غار کوه زنده شده اند ؟

جواب :-ــــ بعد از << 309 سال >> .

 

122- سوال:- نام پدر حضرت اسحق <<ع>> چه بود ؟

جواب :-ــــ حضرت ابراهیم <<ع>> .

 

123- سوال:- قرآنکریم دارای چند رکوع است ؟

جواب :-ــــ قرآنکریم دارای << 540>> رکوع ست .

 

124- سوال:- قرآنکریم در کدام سوره و در کدام کلمه نصف میشود؟

جواب :-ــــ در سوره کهف <<و کلمه ولیتلطف >> نصف میشود .

 

125- سوال:- نام مبارک حضرت محمدمصطفی ((ص)) چند بار در قرآنکریم ذکر شده است ؟

جواب :-ــــ پنج 5 بار ذکر شده است البته <<4>> بار بنام محمد و <<1>> بار هم بنام احمد .

 

126- سوال:- کلمه آدم چند بار در قرآنکریم آمده است ؟

جواب :-ــــ بتعداد <<25>> بار ذکر شده است اما " 17 " بار آدم و " 8 " بار بنی آدم .

 

127- سوال:- نام حضرت ابراهیم <<ع>> چند بار در قرآنکریم آمده است ؟

جواب :-ــــ بتعداد << 69 >> بار ذکر شده است .

 

128- سوال:- کلمه ابلیس چند بار در قرآنکریم ذکر شده است ؟

جواب :-ــــ بتعداد << 11 >> بار کلمه ابلیس ذکر شده است .

 

129- سوال:- اولین کسیکه در مسجد الحرام منبر ساخت کی بود؟

جواب :-ــــ حضرت معاویه <<رض>> پسر ابو سفیان بود .

 

130- سوال:- اولین شهر که بعد از طوفان حضرت نوح <<ع>> اعمار و بنا گشت کدام شهر بود ؟

جواب :-ــــ شهرصعنا << پایتخت فعلی کشور عربی یمن >> .

 

131- سوال:- نخستین کسیکه میلاد رسول الله <<ص>> را جشن گرفت و تجلیل کرد کی بود ؟

جواب :-ــــ پاد شاه اربی مظفرالدین بود که گاهی هشتم و گاهی 12 ربع الول را جشن میگرفت .

 

132- سوال:- نخستین ایرانی که به اسلام پیوست کی بود ؟

جواب :-ــــ حضرت سلیمان فارسی <<رض>> .

 

133- سوال:- اولین زنیکه از مکة المکرمه  به مدینه المنوره هجرت نمود چه نام داشت ؟

جواب :-ــــ حضرت اُم المومینین ، اُم السلیمه <<رض>>.

 

134- سوال:- اولین پیامبر که بر علیه کفر قیام نموده و ایشان را بسوی یکتا پرستی دعوت کرد کدام پیامبر بود ؟

جواب :-ــــ حضرت نوح <<ع>> زیرا پیش از ایشان  جهان کفر و شرک وجود نداشت .

 

135- سوال:- امام اعظم ابو حنیفه <<رح>> چند سال بعد از وفات حضرت محمد مصطفی ((ص)) در کوفه متولد شد؟

جواب :-ــــ  در 69 سال بعد از رحلت منجی عالم بشریت در شهر کوفه عراق چشم به جهان گشود .

 

136- سوال:- اولین قاتل روی زمین چه کسی بود ؟

جواب :-ــــ قابیل فرزند حضرت آدم <<ع>> .

 

137- سوال:- نخستین فرزند حضرت محمد((ص)) چه نام داشت ؟

جواب :-ــــ  حضرت قاسم <<رض>> نام داشن که در سن 2 دو سالگی وفات یافت .

 

138- سوال:- اولین کسیکه مسجد بیت المقدص را بیناء کرد کی بود ؟

جواب :-ــــ جواب حضرت داود <<ع>>  و پس از ایشان پسرش حضرت سلیمان <<ع>> این مکان را اعمار کرد .

 

139- سوال:- اولین زنی مسلمان که مشریکی آن را بخاطر  دفاع  از اسلام به قتل رسانیده کی بود

جواب :-ــــ حضرت صفیه <<رض>> عمه رسول الله <<ص>> بود که در جنگ خندق مشرکی را به جهنم فرستاد .

 

140- سوال:- اولین طعام که حضرت آدم <<ع>> به زمین خورد چه بود ؟

جواب :-ــــ  گندم .

 

141- سوال:- حضرت محمد ((ص)) در کدام وز تولد ، در کدام روز پیامبر ، در کدام روز هجرت و در کدام روز رحلت کردند؟

جواب :-ــــ بسیار عجیب است چون همه واقعه ها به جناب رسول الله ((ص)) در روز دوشنبه به وقوع پیوست .

 

142- سوال:- اخیرین زنیکه به رسول الله ((ص)) ازدواج کرد چه نام داشت ؟

جواب :-ــــ حضرت اُم المومنین میمومنه بنت حرث هلالی <<رض>>.

 

143- سوال:- اولین و اخرین حیوان که به کشتی حضرت نوح <<ع>>  داخل شد کدام ها بودند؟

جواب :-ــــ اولین حیوان طوطی که نوع پرنده است و اخرین حیوان خر بوده .

 

144- سوال:- ارام گاه و مقبره حضرت محمد مصطفی ((ص)) توسط کدام صحابه حفر گردید ؟

جواب :-ــــ  توسط حضرت ابوطلحه انثاری <<رض>> .

 

145- سوال:- کدام یک از شاگردان امام اعظم ابوحنیفه <<رح>> در حالت سجده کردن رحلت نموده اند ؟

جواب :-ــــ امام محمد بن شجاع <<رح>> بودند کگه در نماز عصر در حالت سجده وفات یافتن .

 

146- سوال:- کدام یک از ازدواج مطهرات بود که در سن <<9>> سالگی با حضرت محمدمصطفی <<ص>> ازدواج کرد ؟

جواب :-ــــ اُم المومنین  حضرت عایشه صدیقه <<رض>> .

 

147- سوال:- آنشخصیکه پاهاي شتر حضرت صالح <<ع>> راقطع کرد چه نام داشت ؟

جواب :-ــــ قداد بن سالف

 

148- سوال:- خانه کعبه که در شهر مکة المکرمه موقعیت دارد از زمین چند متر ارتفاع دارد ؟

جواب :-ــــ خانه کعبه << 16 >> متر از زمین ارتفاع دارد .

 

149- سوال:- کلمه یوم << روز >> بصورت مفرد چند بار در قرآنکریم ذکر شده است

جواب :-ــــ بسیار جلب چون بتعداد روز هاي سال << 365>> بار ذکر شده است .

 

150- سوال:- کلمه شهر << ماه >> چند بار در قرآنکریم آمده است ؟

جواب :-ــــ بسیار جلب زیرا  بتعداد ماه هاي سال << 12 >> مرتبه ذکر شده است .

 

151- سوال:- کلمه ساعت چند مرتبه در قرآنکریم ذکر شده است ؟

جواب :-ــــ بیست وچهار بار << 24>>  بتعداد ساعات شبانه روز ذکر شده است .

 

152- سوال:- زمانیکه رسول الله ((ص)) چشم به جهان گشودند پادشاه و امپراطو ایران و خراسان چه نام داشت ؟

جواب :-ــــ انو شیروان عادل .

 

153- سوال:- حضرت محمد مصطفی ((ص)) در سن چند سالگی از سایه مادرشان محروم گشتند؟

جواب :-ــــ  در سن شش سالگی .

 

154- سوال:- حضرت محمد((ص)) چند سال از ازدواج بیست وسه ساله نبوت شان را در شهر مکة المکرم گذارندند؟

جواب :-ــــ در << 13 >> سال.

 

155- سوال:- بزرگترین معجزه حضرت محمدمصطفی ((ص)) کدام بود ؟

جواب :-ــــ قرآنکریم زیرا آن کلامي است که در فصاحت و بلاغت بي نظیر است .

 

156- سوال:- کدام نماز ها قضائی ندارند ؟

جواب :-ــــ نماز هاي همچون << نماز جنازه ، نماز های سنت ، نماز جمعه ، نماز تراویح ، نماز های عیدین >> .

 

157- سوال:- شفاعت حضرت محمدمصطفی ((ص)) را در باره تمام مسلمانان بنام چه یاد میکنند ؟

جواب :-ــــ شفاعت کبراء << بزرگ>> .

 

158- سوال:- دو 2 وزیر حضرت محمد مصطفی ((ص)) که اهل آسمان بودند چه نام داشتند ؟

جواب :-ــــ حضرت جبرائیل <<ع>> و حضرت میکائیل <<ع>> .

 

159- سوال:- اولین کسیکه به خلافت حضرت ابوبکر صدیق <<رض>> بیعت داد کی بود ؟

جواب :-ــــ حضرت عمر فاروق اعظم <<رض>>.

 

160- سوال:- در کدام روز حضرت آدم <<ع>> وارد بهشت شد ؟

جواب :-ــــ در روز جمعه .

 

161- سوال:- قرآنکریم پست ترین درجه دوزخ را برای چه کسانی وعده داده است ؟

جواب :-ــــ براي منافقین .

 

162- سوال:- پسر حضرت یعقوب <<ع>> که او نیز پیامبر بود چه نام داشت ؟

جواب :-ــــ حضرت یوسف <<ع>>.

 

163- سوال:- فرض عین چگونه فرضي است ؟

جواب :-ــــ فرضیست که بر تمام مسلمین انجام دادنش واجب است  و منکر از آن از دائیره اسلام خارج است .

 

164- سوال:- سنت را مختصراً تعریف نمایید ؟

جواب :-ــــ سنت در لغت به معنی راه و روش راگویند و در اصطلاح فقه  << گفتار ، کردار و رفتار >> پیامبر اسلام حضرت محمد((ص)) را گویند

 

165- سوال :- حضرت محمد مصطفی ((ص)) به سن چند سالگی به معراج << در آسمان >> نایل شدند ؟

جواب :- ــــــ مبارک به سن << 51 ساله و 9 ماه >> در سال " 12 " نبوت یعنی یک سال پیش هجرت شان .

 

166- سوال:- آخرین وصیت رسول الله ((ص)) در هنگام وفات و رحلت شان چه بود ؟

جواب :-ــــ این بود : اي مردم نماز را محافظت کنید با کنیزان و برده گان خویش  خوش رفتار باشید .

 

167- سوال:- حضرت محمد مصطفی ((ص)) به حضرت ابوبکر صدیق ((رض)) کدام لقب را داده بودند؟

جواب :-ــــ لقب :- << عتیق و صدیق >>.

 

168- سوال:- حضرت ابوبکر صدیق << رض >> به سلسله نسب شان در جد چندم به حضرت محمد (( ص)) میرسد؟

جواب :-ــــ در جد و پدر کلان هشتم نسب شان یکجا میشود.

 

169- سوال:- حضرت ابوبکر صدیق <<رض>> چند سال از حضرت محمد(( ص )) از نظر سن وسال خورد تر بودند؟

جواب :-ــــ . <<دوسال و چهار ماه >>

 

170-سوال-حضرت ابوبکر صدیق <<رض>> در دوران حیات رسول اکرم ((ص)) چه وظیفه داشتند ؟

جواب :-ــــ ایشان وزیر اول حضرت محمدمصطفی ((ص)) بودند.

 

171- سوال:- حضرت بلال حبشی <<رض>> را که اولین مُوذن اسلام بود کدام شخص از برده گی خرید و آزاد کرد ؟

جواب :-ــــ حضرت ابوبکر صدیق <<رض>> .

 

172- سوال:- اولین جانشین حضرت محمدمصطفی ((ص)) کدام شخص بود ؟

جواب :-ــــ حضرت ابوبکر صدیق <<رض>> .

 

173- سوال:- سلسه نسب حضرت عمر فاروق <<رض>> در جد چندم به پیامبر اسلام میرسد ؟

جواب :-ــــ در جد << نهــــــــــــــــم >> .

 

174- سوال:- حضرت عمر فاروق <<رض>> چند سال بعد از ظهور دین مبین اسلام به آن پیوست ؟

جواب :-ــــ  شش سال بعد از ظهور ونبوت حضرت محمد مصطفی ((ص)) حضرت عمر فاروق <<رض>> اسلام  آورد .

 

175- سوال:- قبل از اسلام آوردن حضرت عمر فاروق <<رض>> تعداد مسلمانان چند نفر بودند؟

جواب :-ــــ به تعداد << 40 >> نفر مرد و << 11 >> نفر زن  بود .

 

176- سوال:- ایران و خراسان قدیم در زمان خلافت کدام خلیفه و جانشین رسول الله ((ص)) تحت کنترول اسلام در آمد ؟

جواب :-ــــ در زمان خلافت حضرت عمر فاروق <<رض>>  که دومین خلیفه اسلام وجانشین پیامبر اسلام ((ص)) بود .

 

177- سوال:- کدام امپراطور و پادشاه بود که دعوت نامه حضرت محمد ((ص)) را در عصر مبارک شان پاره کرد ؟

جواب :-ــــ خسرو  پرویزشاه ایران بود که دعوت نامه مبارک را << که بخاطر اسلام آوردن شان فرستاده بود >> پاره کرد .

 

178- سوال:- سلسه نسب حضرت عثمان عنی <<رض>> در جد چندم با حضرت محمد ((ص)) یکجا میشود ؟

جواب :-ــــ ایشان در جد << پنجم >> با رسول الله (( ص)) پی.ند میخورد .

 

179- سوال:- کدام یک از خلفاي راشیدین به سخاوت مندی بسیار مشهور بود ؟

جواب :-ــــ حضرت عثمان غنی << رض >> .

 

180- سوال:- آن دو دختر پیامبر (( ص)) که به ترتیب به عقد نکاح حضرت عثمان <<رض>> در آمده بودند چه نام داشتند ؟

جواب :-ــــ حضرت رقیه <<رض>> و حضرت اُم الکلثوم << رض>>.

 

181- سوال:- القاب حضرت علی <<رض>>  را بیان نماید ؟

جواب :-ــــ اسدالله << شیر خدا>> حیدر کرار مرتضی .

 

182- سوال:- حضرت علی <<رض>> با حضرت محمد مصطفی ((ص)) چی روابط داشت ؟

جواب :-ــــ حضرت علی <<رض>> پسر کاکای مبارک و نیز داماد شان بودند.

 

183- سوال:- اولین مردیکه به اسلام مشرف شد چه نام داشت ؟

جواب :-ــــ حضرت ابوبکر صدیق << رض>> .

 

184- سوال:- اولین نونهال و نوجوانیکه بدون اجازه پدرش و همچنین بدون کدام دلیلي به اسلام مشرف شد کي بود ؟

جواب :-ــــ حضرت علی <<رض>> .

 

185- سوال:- آن پیامبري که برادرانش اُو را در چاه انداختند چه نام داشت ؟

جواب :-ــــ حضرت یوسف <<ع>>.

 

186- سوال:- آن کدام پیامبر بود که با اره دوسره کفار سرش را از تن جدا کردند؟

جواب :-ــــ حضرت ذکریا <<ع>>.

 

187- سوال:- آن کدام پیامبر بود که قومش با سرداران خود به عُمق دریا غرق شدند؟

جواب :-ــــ حضرت موسی <<ع>> .

 

188- سوال:- نام آن پیامبر را بگویید که دو پسرش هم پیامبر بود ؟

جواب :-ــــ حضرت ابراهیم <<ع>>.

 

189- سوال:- براردر حضرت موسي <<ع>> که اُو نیز پیامبر و فرستاده خداوند ((ج)) بود چه نام داشت ؟

جواب :-ــــ حضرت هارون <<ع>>.

 

190- سوال:- اولین انساسیکه به روی زمین خلق شد کی بود ؟

جواب :-ــــ حضرت آدم <<ع>>.

 

191- سوال:- چرا الله ((ج)) حضرت آدم <<ع>> را از بهشت (جنت) جاوید ویش به زمین فروفرستاد ؟

جواب :-ــــ بخاطر مکر و فریب شیطان که << حضرت آدم <<ع>> از درخت منع شده استفاده کرده بود>> .

  

192- سوال:- اهداف عمده تمام پیامبرانیکه بر روی زمین فرستاده شدند چه بود ؟

جواب :-ــــ یکتا پرستی و پیروی کردن از یک خدا ((ج)) .

 

193- سوال:- قربانی کردن سنت کدام یک از پیامبران الهي است ؟

جواب :-ــــ حضرت ابراهیم <<ع>>.

 

194- سوال:- حضرت نوح <<ع>> به مدت چند سال تبلیغ دین کردو سر انجام چند نفر به ایشان ایمان آوردند؟

جواب :-ــــ ــ<<950>> سال تبلیغ دین نمودند و سر انجام <<81>> نفر به دین ایشان ایمان آوردند .

 

195- سوال:- بزرگترین معجزه حضرت موسي <<ع>> چه بود ؟

جواب :-ــــ عصاي شان بود که به دستور الله ((ج)) تبدیل به مار مي شد .

 

196- سوال:- کدام پیامبر به امر الله ((ج)) مرده گان را زنده میکرد ؟

جواب :-ــــ حضرت عیسي <<ع>> .

 

197- سوال:- لقب سرور و آقاي تمام انبیاء و پیغمبران به کدام پیامبر داده شده بود ؟

جواب :-ــــ حضرت محمد مصطفي ((ص)) .

 

198- سوال:- یک از علامات کبراي <<بزرگ>> قیامت قیامت را رسول الله ((ص)) در احادیث فرمودند بیان نمایید ؟

جواب :-ــــ ـ << هرگاه کُشت وکُشتار افراد و مخلوقات الله((ج)) زیاد گردد بدون شک منتظر قیامت باشید >>.

 

199- سوال:- شریف ترین زن از نظر نسب  کدام زن دنیا است ؟

جواب :-ــــ حضرت فاطمة الزهرا <<رض>> میباشند زیرا ایشان دختر خاتم رسولان ، سردار دو جهان و منجی عالم بشریت حضرت محمدمصطفی ((ص))

بودند که << جهان با ظهور شان منور و روشن گردیده بود >> مادر شان اُم المومنین حضرت خدیجة الکبراء <<رض>> بودند که <<اولین زن و اولین انساني بود که عاشقانه وار دین اسلام را پذیرفت و مسلمان شد >> شوهرشان حضرت علی <<رض>> بودند که << چهارمین خلیفه اسلام و نخستین نوجواني بود که دین اسلام را بدون چون و چرا قبول کرد >> و دوپسران شان حضرت امام حَسن <<رض>> و حضرت امام حُسین <<رض>> بودند که << سرداران اهل بهشت (جنت) اند.

 

200- سوال:-

جواب :-ــــ

+ نوشته شده در  شنبه ۲۱ فروردین۱۳۸۹ساعت 15:28  توسط لــــــــودین شمس الرحمن "زاهد"   |